Terapi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, farklı ruhsal rahatsızlıkları ve duygusal sorunları iyileştirmeye yönelik psikolojik tekniklerin kullanıldığı bir konuşma tedavisidir.  Psikoterapi, içinde bulunduğunuz durumu, ruh halinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, davranışlarınızı öğrenmenize, hayatınızın kontrolünü nasıl alacağınızı ve sağlıklı başa çıkma becerileri ile zorlu durumlara nasıl cevap vereceğinizi öğrenmenize yardımcı olur. Araştırmalara psikoterapi alan kişilerin yaklaşık %75’inin fayda gördüğünü belirtilerinde azalmalar olduğunu göstermektedir. Psikoterapinin duyguları ve davranışları iyileştirdiği ve beyindeki ve vücuttaki olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Psikoterapi, acil sorunlarla çalışırken kısa süreli (birkaç seans), ya da  uzun süredir devam eden ve karmaşık konularla çalışırken uzun süreli olabilir. Tedavinin hedefleri, ne sıklıkta ve ne kadar süreyle buluşulacağı konusunda danışan ve terapist ile birlikte planlanır. Çalışmalarımda ergen ve yetişkinlerle bireysel terapi, çift ve aile terapisi ve online terapi uyguluyorum:

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve aile terapisi, 1950′ li yıllarda yeni bir terapi yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Terapinin odak noktası, bireysel terapilerden farklı olarak, bir birey değil, bir bütün olarak ailedir. Terapinin amacı, ilişkinin niteliğini iyileştirmek, çiftler arası uyum ve doyumu sağlayan davranışları arttırmak ve çiftlerde görülen uyumsuz tutum ve davranışları azaltmaktır. Bu amaca ulaşmak için farklı teorilere dayanan çeşitli stratejiler ve teknikler uygulanmaktadır. Çift terapisi bireylerin evliliği düşünmeye başladığı yıllarda yani evlilik öncesinde başlayabilir. Çift terapisi ilişkiyi koruyucu bir nitelik taşıması bakımından evlenmeden önce ya da sorunlar ortaya çıkmadan önce başlanmasında fayda vardır.

Online Terapi

Online terapi, psikolojik sorun yaşayan bireylere sağlanan psikoterapinin yüz yüze değil, internet aracılığıyla verilmesi anlamına gelir. Online terapide psikolog ve danışan tarafından kararlaştırılan bir zamanda, yaygın olarak kullanılan görüntülü arama uygulaması (zoom, skype vb) aracılığıyla bağlantı kurularak seans gerçekleştirilir. Seanslara tamamen online olarak devam edilebilir veya yüz yüze seanslar planlanabilir. Seansların nasıl planlanacağına ve yürütüleceğine danışanın ihtiyacına göre birlikte karar verilir.

PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ

Psikoterapi bir çok farklı terapi yöntemi ile uygulanabilmektedir. Uygulanan tedavi yönteminin türünden bağımsız olarak, her birinin merkezinde koşulsuz kabul, empati ve içtenlik olmalıdır.  Benim uyguladığım terapi yöntemleri bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve kabul ve kararlılık terapisidir. Psikoterapi yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi için:

 

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, ya da kısaca BDT, bilişsel modele dayanmaktadır ve kişinin duygu durumunu ve davranışlarını etkileyen işlevsiz düşüncenin psikolojik sorunlarda yaygın olduğunu savunmaktadır. BDT, kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrolü, bağımlılık ve ilişki zorlukları gibi bir çok zorluk için kanıta dayalı tedavi yöntemidir.

Devamı için tıklayınız.

Şema Terapi

Şema Terapi, erken dönem deneyimlerinin yetişkinlik dönemindeki etkilerine odaklanan, bilişsel davranışçı terapi teknikleri, kişiler arası ve yaşantısal teknikleri birleştiren, bütünleştirici bir terapi yaklaşımıdır. Şema terapinin temelinde yatan teoriye göre, evrensel olan temel duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmaması durumunda erken dönem uyumsuz şemalarımız gelişmektedir. 

Devamı için tıklayınız

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), temeli geleneksel davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapiye dayanan bir yaklaşımdır. ACT insanlara rahatsız edici düşünce ve duygularını değişirmeye çalışmak ya da bu düşünce ve duygularla mücadele etmek yerine onları kabul etmeyi öğretmeye çalışır. ACT, ruhsal sorunların tedavisinde psikolojik esnekliği arttırmayı amaçlar.